Gabriela Šustrová

mentální příprava sportovců, osobní coach

 Moje cesta ke koučinku

Jsem kouč zaměřený na mentální přípravu sportovců, osobní koučování dospělých i dětí. Z věkových skupin dětí se nejčastěji věnuji adolescentům, kteří vyžadují svůj specifický přístup.

Už do malinka jsem tíhla ke sportu a sportovnímu přístupu k životu. Ráda jsem soutěžila a překonávala různé překážky, které pro mne byly vždy zajímavou výzvou. Výzvou, jak zjistit své schopnosti i limity, u kterých jsem zároveň hledala možnosti k jejich zdolání. V dorosteneckém věku jsem pak hrála závodně volejbal, kde jsem se ujistila o naprosté nezbytnosti jak fyzické připravenosti, tak především psychické odolnosti.

Během studií na VŠE jsem se snažila postupně si vybudovat dobrou pracovní pozici v oblasti financí, a časem začala pracovat v několika mezinárodních společnostech na středně manažerských pozicích. Potvrdila jsem si, že člověk může dosáhnout téměř čehokoliv, když to opravdu chce, a je rozhodnutý a ochotný pro svůj cíl vynaložit určité úsilí.  Po narození prvního dítěte jsem začala intuitivně cítit, že potřebuji změnu ve svém profesním životě. Začala jsem si více uvědomovat své silné a slabé stránky, a rozhodla se věnovat více osobnímu rozvoji a pomoci druhým. S podporou svého muže jsem začala studovat na Pražské psychoterapeutické fakultě, kde jsem mimo jiné absolvovala řadu sebezkušenostních seminářů. Právě studiem jsem učinila první krok ke svému cíli stát se koučem.

V současné době pracuji převážně s výkonnostními sportovci, kteří potřebují pomoci zejména v oblasti psychické odolnosti, se stanovením cílů a maximálním využitím jejich potenciálu. Mými klienty jsou také rekreační hráči mající problémy většinou se stresem a zvládáním emocí. Zároveň se věnuji sportovním adolescentním skupinám při nastavování harmonie v kolektivu pomocí nejrůznějších psychosociálních her a specifických psychických cvičení, které posunují jejich schopnosti a dovednosti. V neposlední řadě spolupracuji s profesionálními trenéry a rodiči mladých sportovců. V oblasti osobního koučinku se s klienty nejčastěji věnujeme jejich osobnímu rozvoji a řešení různých životních situací.

Osobní koučink

Podstatou osobního koučinku je rozbor klientova aktuálního tématu formou odborně vedeného rozhovoru tak, aby si klient dokázal uvědomit všechny možné úhly pohledu. Klient znovunabývá a ujišťuje se o své kompetentnosti při nalézání řešení, které objevuje sám v sobě. Tím zároveň posiluje své sebevědomí.

Sportovní koučink

Sportovní koučink zkoumá osobnost sportovce, jeho výkonnost, cesty individuálního a týmového zlepšování a maximální využití jeho potenciálu; tedy souboru všech vloh, schopností a dovedností. Primárním úkolem je systematický rozvoj sportovce s přihlédnutím k jeho očekáváním a individuálním cílům. Kouč spolupracuje s trenéry, případně rodiči sportovce.

Pro trenéry

Mentální kouč spolupracuje s trenéry a popřípadě celými realizačními týmy. Dává trenérům zpětnou vazbu na způsob vedení tréninků tak, aby jejich metody měly očekávaný účinek na růst výkonnosti sportovců. Kouč rozšiřuje povědomí o možnostech učení se a osvojování si nových technik a přístupů.

Pro firmy

Program pro firmy, které koučink nabízejí svým zaměstnancům v rámci jejich profesního rozvoje. Kouč prostřednictvím svého působení umožňuje zvýšení kompetencí zaměstnance, pomáhá nastavovat požadované změny a procesy tak, aby zaměstnanec i zaměstnavatel ocenili vývoj v profesním růstu zaměstnance.

Je čas na změnu!

Nebojte se zeptat na věci, které vás zajímají.

Co je to koučink, proč využít služeb kouče, co mi koučování přinese

Koučování je proces, metodika vedení lidí, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jejich osobním i profesním životě. Kouči pracují s jedinci tak, že pomocí otázek podněcují různé pohledy na věc. Tím pomáhají prohloubit jejich uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci …), a podporují je při nalezení vlastních zdrojů, potřebných k realizaci osobních záměrů a cílů. Dobrý kouč věří ve svého klienta, v jeho kompetenci a schopnosti nalézat vlastní řešení. Nesnaží se klienta ovlivňovat, nepodsouvá mu řešení.

Koučování podporuje změnu akce nebo změnu člověka samotného (jeho myšlení, přístup atd.). Dále se koučink zaměřuje na osobní (zaměření na soukromí klienta) či profesní oblast. Pro úplnost můžeme rozdělit koučink ještě na individuální a týmový. Při systemickém koučování se kouč orientuje na změny člověka. Zkoumá, jaké změny člověk potřebuje, proč jsou to právě tyto změny a jak těchto změn dosáhnout. Klient je plně respektován. Role kouče je především v tom, že umí na bázi kosovského rozhovoru, popřípadě další diagnostiky, odhalit skryté rezervy klienta, jeho potenciál ke změně a hledání cest k její realizaci.

Klient se nejčastěji obrací na kouče:

  • má téma/problém, chce ho řešit; neví, které řešení zvolit
  • má téma/problém, které se mu zdá neřešitelné
  • chce přehodnotit svůj život, chce najít novou cestu
  • chce zlepšit kvalitu svého života, najít smysl svého života
  • nemá zásadní problém/téma, zajímá se především o předcházení životních pádů a problémů

Klient spoluprací s koučem obvykle získává možnost:

  • vidět své téma/problém v širších souvislostech
  • vidět své téma/problém z jiných úhlů pohledu
  • identifikovat věci, které změnit může a ty, které nechce nebo změnit nemůže
  • poznat fakt, že on sám je zodpovědný za svůj život, že to hlavní, co může změnit, je on sám

NAJDI SVOU CESTU!

Cena koučinku se odvíjí od zadání, četnosti a místa setkávání.