Firemní koučink

Koučování využívá i firemní prostředí. Firmy umožňují svým zaměstnancům využití služeb kouče ve dvou úrovních. Jednak to může být v rámci firemních benefitů, kdy je zaměstnanci umožněno se rozvíjet v oblastech, které on sám považuje pro sebe za důležité. Tím se posilují nejen jeho osobností a profesní kvality, ale i důvěra v zaměstnavatele a loajalita. Další rovinou je koučování, kdy si sám zaměstnavatel vyžádá služeb kouče, protože má určité potřeby a požadavky na své zaměstnance.

Z toho vyplývá, že firemní koučování je velmi specifická záležitost. Kouč nepracuje jako obvykle na bilaterální úrovni, nýbrž na úrovni trilaterální. Musí respektovat a pracovat na naplňování potřeb a požadavků firem, zároveň však musí dbát o bezpečí a prospěšnost pro samotného zaměstnance. Vždy musí být zachována dohodnutá míra diskrétnosti. Průběh firemního koučování, jeho četnost, rozsah a kontrolu, určuje tzv. kontrakt, který kouč s firmou uzavře.