Osobní koučink

Koučování je profesionální vztah mezi dvěma rovnocennými partnery, a to koučem a koučovaným klientem. Tento vztah je založený na vzájemné úctě, důvěře, respektu, otevřenosti a upřímnosti. Pokud možno, je to dlouhodobá kontinuální spolupráce kouče s klientem, kdy oba dva partneři spolu řeší klientovu úspěšnost a růst jak v osobním, tak i profesním životě.

Role kouče v oblasti osobního koučinku spočívá v tom, že osobní kouč je vaším průvodcem při rozvoji vaší osobnosti. Kouč vám dává „správné“ otázky, a tím vás přiměje k zamyšlení, k reflexi, k pochopení sebe sama. Především vás však přiměje k hledání vlastních řešení a dosažení svých cílů. Výsledkem sezení s koučem by měly být postupné konkrétní kroky. Tyto kroky jsou součástí tzv. akčního plánu, tedy souboru dílčích cílů, kterým se budete v nejbližší budoucnosti věnovat, a které také budete s koučem na příštím sezení objektivně hodnotit.

Působení osobního kouče:

  • osobní jednorázová konzultace
  • osobní následné konzultace
  • profesní koučink