Pro trenéry

Spolupráce s trenéry a/nebo celými realizačními týmy probíhá ve dvou rovinách. Za prvé je to čistá spolupráce při vedení tréninků, respektive jde o zpětnou vazbu tak, aby jejich metody a postupy měly náležitý účinek na růst výkonnosti jejich svěřenců. Za druhé je to rovina školení trenérů, kdy kouč rozšiřuje povědomí a znalosti trenérů o dalších možnostech učení se a osvojování si nových technik a přístupů. Smyslem je ukázat trenérům širší možnosti přístupu k výuce a zdokonalování se ve hře/sportu.